zastita-zivotne-sredine

Zaštita životne sredine

Upotrebom toplotne pumpe se smanjuje potrošnja energenta i do 6 puta jer se veći deo toplote uzima besplatno iz podzemne vode.

Takođe, zahvaljujuići maksimalnoj kontroli potrebne energije za zagrevanje se sprečava pojava nepoželjnog pregrevanja i rasipanja energije.

Podzemna voda koja se koristi za zagrevanje preko toplotnih pumpi ne menja svoj kvalitet i vraća se u podzemlje u neposrednoj blizini, tako da se na ovaj način ne remeti slojevitost tla i količina podzemnih voda.

Kompanija DIZMARK na ovaj način daje svoj doprinos zaštiti prirodnih resursa.

aktivno_pasivno_hladjenje

Aktivno i pasivno hlađenje

Aktivno hlađenje je kada toplotna pumpa radi punim kapacitetom kao i u režimu grejanja gde se postiže maksimalan kapacitet hlađenja uz sličan utrošak struje kao u režimu grejanja.

U nekim slučajevima gde je manja potreba za hlađenjem  uvodi se pasivno hlađenje. Pasivno hlađenje se odvija bez posredstva toplotne pumpe t.j., sama bunarska voda direktno u izmenjivaču toplote hladi vodu u sistemu. Ovakva vrsta hlađenja obezbeđuje se minimalnim utroškom električne energije jer rade samo bunarska i cirkulaciona pumpa, a istovremeno se produžava radni vek toplotne pumpe jer kompresor tada nije u funkciji.

buffer-tank

Akumulacioni rezervoar (bafer)

Za stabilan i siguran rad toplotne pumpe naša preporuka je da se instalira i akumulacioni rezervoar odgovarajuće veličine kapacitetu toplotne pumpe. Svrha akumulacionog rezervoara (buffer tank-a) jeste da voda koja cirkuliše između toplotne pumpe i tanka bude konstantna sa protokom nezavisno od protoka potrebnog za sistem grejanja. Neke vrste sistema grejanja imaju regulaciju, kao što su npr, termo glave na radijatorima koje kad postignu zadatu temperaturu u prostoru zatvore radijatorski ventil i samim tim smanje protok što bi bez tanka direktno uticalo na protok vode kroz izmenjivač toplotne pumpe, na porast pritiska freona kao i na smanjenje korisnog dejstva (C.O.P.-a) samog uređaja.

Akumulacioni rezervoar ima i druge prednosti kao što nam njegov naziv i govori. Dobijamo i dodatnu mogućnost da akumuliramo energiju u njega. Ova opcija je izuzetno dobra ako se voda greje toplotnom pumpom noću od 23h do 07h za vreme jeftine tarife kada je cena utrošenog kilovata daleko niža od cene istog preko dana.

Akumulacioni tank na sebi ima otvore na gornjem poklopcu kao i na dnu. Na otvor gornjeg poklopca se postavlja automatsko odzračno lonče čime dobijamo idealan odvajač vazduha iz celog sistema grejanja. I najmanji mehuri vazduha koju ostanu u sistemu grejanja kada dospeju u akumulacioni rezervoar biće odstranjeni kroz automatski odzračni ventil na vrhu rezervoara. Na dnu tanka se u zavisnosti od instalacije sistema grejanja stvara talog koji se jednostavnim otvaranjem ventila koji je montiran na donjem priključku odstranjuje iz tanka prilikom pripreme za sezonu grejanja.

Još jedna prednost buffer tanka jeste i ta što se na njega paralelno mogu povezati i druge vrsta izvora toplote kao što su gasni kotlovi, kotlovi na čvrsta goriva, solarni kolektori itd. Kao što možete da zamislite, u toj varijanti imate veliki broj kombinacija.

​Dakle prednosti akumulacionog rezervoara (buffer tank-a) u sistemu grejanja su:

  • Hidraulička skretnica
  • Akumulacija toplote
  • Sakupljač i separator vazduha
  • Ovajač taloga
dodatno_grejanje

Dodatno grejanje, dodatna izolacija, sanitarna i korišćena voda

Aktivno hlađenje je kada toplotna pumpa radi punim kapacitetom kao i u režimu grejanja gde se postiže maksimalan kapacitet hlađenja uz sličan utrošak struje kao u režimu grejanja.

U nekim slučajevima gde je manja potreba za hlađenjem  uvodi se pasivno hlađenje. Pasivno hlađenje se odvija bez posredstva toplotne pumpe t.j., sama bunarska voda direktno u izmenjivaču toplote hladi vodu u sistemu. Ovakva vrsta hlađenja obezbeđuje se minimalnim utroškom električne energije jer rade samo bunarska i cirkulaciona pumpa, a istovremeno se produžava radni vek toplotne pumpe jer kompresor tada nije u funkciji.

Dodatna izolacija

Geotermalne toplotne pumpe će smanjiti Vaše troškove grejanja i hlađenja, bez obzira na kvalitet izolacije zgrade. Međutim, kvalitet izolacije značajno utiče na ostvarenu stopu uštede kod bilo kakvog sistema za grejanje ili hlađenje. Unapređenjem izolacije Vaše zgrade značajno možete da povećate ekonomičnost toplotne pumpe.

Sanitarna voda

Upotrebom odgovarajućeg sistema toplotne pumpe možete smanjiti troškove spremanja sanitarne tople vode za 50 ili čak 70%. Naši ponuđeni geotermalni sistemi na primer, su u mogućnosti da Vam obezbede ukupnu potrebnu količinu sanitarne tople vode uz visoku efikasnost.

Korišćena voda

Postoji nekoliko metoda za odvođenje vode nakon što prođe kroz toplotnu pumpu. Metod otvorenog odvođenja je najjednostavniji najjeftiniji. Otvorenom odvođenjem jednostavno ispumpamo vodu u jedan potok, reku, jezero ili kanal. Naravno, da bismo bili u mogućnosti da izvodimo ovaj metod, jedna od navedenih alternativa treba da bude lako dostupna, i treba da ima odgovarajući kapacitet.

Drugi metod za odvođenje vode je recirkulacioni sistem. Recirkulacioni sistem je drugi bušeni bunar, koji vraća vodu u podzemni izvor. Jedan ovakav bunar treba da ima odgovarajući kapacitet, da bi mogao da odvodi količinu vode koja prelazi kroz toplotnu pumpu. Razvoj novog recirkulacionog bunara treba prepustiti obučenom stručnjaku.