bunar

Da li mogu da upotrebim svoj stari bunar koji imam u dvorištu?

Bunar predstavlja vertikalni hidrogeološki objekat izveden u tlu čija namena je eksploatacija ili osmatranje podzemnih voda. Za izradu bunara koriste se metode kao što su iskop, bušenje sa jezgrovanjem ili bušenje.

U većini slučajeva nažalost nije moguće upotrebiti stari bunar iz okućnog prostora. Stari bunari koji se nalaze u dvorištima kod nas su relativno plitki i čak i u situacijama kada imaju dobar priliv vode temperatura te vode varira u zavisnosti od spoljašnjih uslova što negativno utiče na rad celog sistema.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *