sat

Za koje vreme će mi se vratiti uloženi novac?

Ako želite da izračunate vreme vraćanja ulaganja (broj godina vraćanja), od novonastalih troškova treba oduzeti godišnju uštedu koja nastaje kao rezultat rada sistema. Na primer, ako biste instalirali toplotnu pumpu u nov dom, ušteda usled niskih troškova sistema obično može da nadoknadi mesečne hipotekarne troškove, odmah stvarajući pozitivan protok novca. Zapamtite da je ušteda energije samo jedna od mnogih prednosti, koje Vam obezbeđuje sistem toplotne pumpe.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *