grejanje

Šta mi je potrebno da postojeći sistem grejanja zamenim sistemom toplotne pumpe?

Za instaliranje sistema sa toplotnom pumpom potrebna su vam 2 bunara, toplotna pumpa, bunarska i cirkulaciona pumpa i grejna tela (radijatori, podno, zidno, fan-coil…)

Bunari

Prvi bunar je bunar koji napaja sistem vodom iz podzemlja i u većini slučajeva njegov minimalni prečnik je 50mm. Ovaj prečnik odgovara prečniku okiten creva 1col koje se postavlja u sam bunar. Izbor pumpe se vrši u skladu sa zahtevanim protokom nivoom podzemne vode. Drugi bunar je prečnika 50mm i on služi za povrat upotrebljene vode u toplotnoj pumpi.

Toplotna pumpa

Toplotna pumpa je pored bunara sledeći neophodni element za postavljanje sistema grejanja. Kapacitet toplotne pumpe zavisi od veličine prostora koji grejete/hladite, kao i od toplotnih gubitaka samog objekta. Ako je objekat dobro izolovan možete računati na gubitke od 40 do 60W/m2/h. Potrebna količina vode za snabdevanje toplotne pumpe je u direktnoj vezi sa kapacitetom pumpe i može se naći u svim tehničkim listovima i osnovnim podacima o pumpi.

Grejna tela

Grejna tela koja se koriste u sistemu grejanja velikim delom opredeljuju efikasnost samog sistema. To je zbog toga što efikasnost rada toplotne pumpe zavisi od radne temperature na kojoj rade grejna tela. Primera radi, kod sistema s podnim i zidnim grejanjem odnosno hlađenjem radna temperatura je 35°C, a pri tim temperaturama toplotna pumpa daje koeficijent iskorišćenja (COP) između 6 i 7. Ovo zapravo znači da se sa uloženih 1kWh električne energije dobija 6 do 7 kWh toplotne energije.

Kod sistema s fan coil-om radna temperatura je oko 40°C do 45°C, a koeficijent iskorišćenja pada na oko 4,5. Sistem s radijatorima radi na temperaturama oko 50°C do 60°C, a koeficijent iskorišćenja pada na 3,5 do 4 sto i dalje predstavlja dobru isplatljivost … U sistemima s radijatorskim grejanjem nije moguće hlađenje, već je moguće dograditi fan coil koji bi preuzeo ulogu hlađenja prostorija na sebe.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *