buffer-tank

Akumulacioni rezervoar (bafer)

Za stabilan i siguran rad toplotne pumpe naša preporuka je da se instalira i akumulacioni rezervoar odgovarajuće veličine kapacitetu toplotne pumpe. Svrha akumulacionog rezervoara (buffer tank-a) jeste da voda koja cirkuliše između toplotne pumpe i tanka bude konstantna sa protokom nezavisno od protoka potrebnog za sistem grejanja. Neke vrste sistema grejanja imaju regulaciju, kao što su npr, termo glave na radijatorima koje kad postignu zadatu temperaturu u prostoru zatvore radijatorski ventil i samim tim smanje protok što bi bez tanka direktno uticalo na protok vode kroz izmenjivač toplotne pumpe, na porast pritiska freona kao i na smanjenje korisnog dejstva (C.O.P.-a) samog uređaja.

Akumulacioni rezervoar ima i druge prednosti kao što nam njegov naziv i govori. Dobijamo i dodatnu mogućnost da akumuliramo energiju u njega. Ova opcija je izuzetno dobra ako se voda greje toplotnom pumpom noću od 23h do 07h za vreme jeftine tarife kada je cena utrošenog kilovata daleko niža od cene istog preko dana.

Akumulacioni tank na sebi ima otvore na gornjem poklopcu kao i na dnu. Na otvor gornjeg poklopca se postavlja automatsko odzračno lonče čime dobijamo idealan odvajač vazduha iz celog sistema grejanja. I najmanji mehuri vazduha koju ostanu u sistemu grejanja kada dospeju u akumulacioni rezervoar biće odstranjeni kroz automatski odzračni ventil na vrhu rezervoara. Na dnu tanka se u zavisnosti od instalacije sistema grejanja stvara talog koji se jednostavnim otvaranjem ventila koji je montiran na donjem priključku odstranjuje iz tanka prilikom pripreme za sezonu grejanja.

Još jedna prednost buffer tanka jeste i ta što se na njega paralelno mogu povezati i druge vrsta izvora toplote kao što su gasni kotlovi, kotlovi na čvrsta goriva, solarni kolektori itd. Kao što možete da zamislite, u toj varijanti imate veliki broj kombinacija.

​Dakle prednosti akumulacionog rezervoara (buffer tank-a) u sistemu grejanja su:

  • Hidraulička skretnica
  • Akumulacija toplote
  • Sakupljač i separator vazduha
  • Ovajač taloga

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *