dodatno_grejanje

Dodatno grejanje, dodatna izolacija, sanitarna i korišćena voda

Aktivno hlađenje je kada toplotna pumpa radi punim kapacitetom kao i u režimu grejanja gde se postiže maksimalan kapacitet hlađenja uz sličan utrošak struje kao u režimu grejanja.

U nekim slučajevima gde je manja potreba za hlađenjem  uvodi se pasivno hlađenje. Pasivno hlađenje se odvija bez posredstva toplotne pumpe t.j., sama bunarska voda direktno u izmenjivaču toplote hladi vodu u sistemu. Ovakva vrsta hlađenja obezbeđuje se minimalnim utroškom električne energije jer rade samo bunarska i cirkulaciona pumpa, a istovremeno se produžava radni vek toplotne pumpe jer kompresor tada nije u funkciji.

Dodatna izolacija

Geotermalne toplotne pumpe će smanjiti Vaše troškove grejanja i hlađenja, bez obzira na kvalitet izolacije zgrade. Međutim, kvalitet izolacije značajno utiče na ostvarenu stopu uštede kod bilo kakvog sistema za grejanje ili hlađenje. Unapređenjem izolacije Vaše zgrade značajno možete da povećate ekonomičnost toplotne pumpe.

Sanitarna voda

Upotrebom odgovarajućeg sistema toplotne pumpe možete smanjiti troškove spremanja sanitarne tople vode za 50 ili čak 70%. Naši ponuđeni geotermalni sistemi na primer, su u mogućnosti da Vam obezbede ukupnu potrebnu količinu sanitarne tople vode uz visoku efikasnost.

Korišćena voda

Postoji nekoliko metoda za odvođenje vode nakon što prođe kroz toplotnu pumpu. Metod otvorenog odvođenja je najjednostavniji najjeftiniji. Otvorenom odvođenjem jednostavno ispumpamo vodu u jedan potok, reku, jezero ili kanal. Naravno, da bismo bili u mogućnosti da izvodimo ovaj metod, jedna od navedenih alternativa treba da bude lako dostupna, i treba da ima odgovarajući kapacitet.

Drugi metod za odvođenje vode je recirkulacioni sistem. Recirkulacioni sistem je drugi bušeni bunar, koji vraća vodu u podzemni izvor. Jedan ovakav bunar treba da ima odgovarajući kapacitet, da bi mogao da odvodi količinu vode koja prelazi kroz toplotnu pumpu. Razvoj novog recirkulacionog bunara treba prepustiti obučenom stručnjaku. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *